Registrace

Nakládání s osobními daty a jejich ochrana

S odesláním vyplněného objednávkového formuláře potvrzujete svůj souhlas s tím, aby údaje z objednávky firma PneuAlu využívala na dobu neurčitou výhradně pro svoji potřebu a za účelem provozování svého internetového obchodu ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně údajů.

Firma PneuAlu je sama výhradním zpracovatelem výše zmiňovaných údajů

Firma PneuAlu považuje veškerá osobní data svých zákazníků za přísně důvěrná a zaručuje se, že neumožní jejich zneužití či předání třetí osobě.

Osobní údaje

Adresa dodání

* povinná pole